T.C. ALTINTAŞ İCRA DAİRESİ 2020/118 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kütahya İl, Altıntaş İlçe, 184 Ada, 2 Parsel, CUMHURİYET Mahalle/Köy, Taşınmaz tapuda avlulu iki katlı yığma bina olarak kayıtlıdır. Taşınmaz üzerinde 1 adet bir kısmı tek katlı, bir kısmı iki katlı, mesken niteliğinde, yaklaşık 25 yaşında, yığma kagır yapıda, toplam 175,00 m² alana sahip ev bulunmaktadır. Taşınmaz belediye imar planında bitişik nizam 5 kat, ticaret + konut alanı içerisinde kalmakta olup, şehir merkezine kuş uçumu 500m mesafede, konut amaçlı yapılaşmanın olduğu bölgede yer almaktadır. 02/12/1982 gün ve 17886 sayılı resmi gazetede yayımlanan Yıpranma Paylarına ilişkin oranları gösterir cetvele göre evin yıpranma oranı %32’dir. Taşınmazın bahçe kısmında 2 Adet 20-25 Yaşlarında Kiraz, 1 Adet 20-25 Yaşlarında Erik ve 1 adet 20-25 yaşlarında asma ağacı bulunmaktadır.
Yüzölçümü : 359,51 m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 166.954,00 TL
KDV Oranı : %18
Satış Günü : 29/01/2021 günü 14:00 – 14:05 arası
Satış Günü : 01/03/2021 günü 14:00 – 14:05 arası
Satış Yeri : ALTINTAŞ ADLİYE BAROSU ALTINTAŞ / KÜTAHYA –
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin () bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/118 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. (İİK m.126) () İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

PAYLAŞ