T.C. ALTINTAŞ İCRA DAİRESİ 2019/111 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO’LU TAŞINMAZIN
ÖzellikleriKütahya İl, Altıntaş İlçe, 115 Ada, 44 Parsel, ERENKÖY Mahalle/Köy, Küçükburun Mevkii, Taşınmaz Kütahya İli Altıntaş İlçesi Erenköy Köyü Küçükburun mevkiinde bulunmakta olup, zeminde yapılan incelemede; toprak yapısı; tekstür itibarı kumlu-tınlı strüktür itibarı ile orta derin profilli bünyeye sahip, %0-2 arası eğimli kuru tarım arazisi olduğu gözlemlenmiştir. Taşınmazın keşif esnasında anız vaziyette olduğu, taşınmaz üzerinde herhangi bir envanter bulunmadığı görülmüştür.
Yüzölçümü9.850,77 m2
Arsa PayıTAM
İmar DurumuYok
Kıymeti24.626,93 TL
KDV Oranı%18
1. Satış Günü22/02/2021 günü 14:00 – 14:05 arası
2. Satış Günü22/03/2021 günü 14:00 – 14:05 arası
Satış Yeri: ALTINTAŞ ADLİYESİ BARO ODASI ALTINTAŞ/KÜTAHYA –
———————————————————————————————————————–
2 NO’LU TAŞINMAZIN
ÖzellikleriKütahya İl, Altıntaş İlçe, 115 Ada, 553 Parsel, ERENKÖY Mahalle/Köy, Akkaşardı Mevkii, Taşınmaz Kütahya İli Altıntaş İlçesi Erenköy Köyü Akkaşardı Mevkiinde bulunmakta olup, zeminde yapılan incelemede; toprak yapısı; tektstür itibarı kumlu-tınlı stürktür itibarı ile orta derin profilli bünyeye sahip, %0-2 arası eğimli kuru tarım arazisi olduğu gözlemlenmiştir. Taşınmazın keşif esnasında buğday ekili olduğu, taşınmaz üzerinde herhangi bir envanter bulunmadığı görülmüştür.
Yüzölçümü12.770,55 m2
Arsa PayıTAM
İmar DurumuYok
Kıymeti38.311,65 TL
KDV Oranı%18
1. Satış Günü22/02/2021 günü 14:15 – 14:20 arası
2. Satış Günü22/03/2021 günü 14:15 – 14:20 arası
Satış Yeri: ALTINTAŞ ADLİYESİ BARO ODASI ALTINTAŞ / KÜTAHYA ————————————————————————————————————————
3 NO’LU TAŞINMAZIN
ÖzellikleriKütahya İl, Altıntaş İlçe, 117 Ada, 137 Parsel, ERENKÖY Mahalle/Köy, Karayer Mevkii, Taşınmaz Kütahya İli Altıntaş İlçesi Erenköy Köyü Karayer Mevkiinde bulunmakta olup, zeminde yapılan incelemede; toprak yapısı; tekstür itibarı kumlu-tınlı strüktür itibarı ile derin profilli bünyeye sahip, %0-2 arası eğimli kuru tarım arazisi olduğu gözlemlenmiştir. Taşınmazın sürülü nadas vazifyette olduğu, taşınmaz üzerinde herhangi bir envanter bulunmadığı görülmüştür.
Yüzölçümü16.180,58 m2
Arsa PayıTAM
İmar DurumuYok
Kıymeti32.361,16 TL
KDV Oranı%18
1. Satış Günü22/02/2021 günü 14:30 – 14:35 arası
2. Satış Günü22/03/2021 günü 14:30 – 14:35 arası
Satış Yeri: ALTINTAŞ ADLİYESİ BARO ODASI ALTINTAŞ / KÜTAHYA –
———————————————————————————————————————–
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/111 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

PAYLAŞ