ÇİNİLİ CAMİİ’NİN GELECEĞİNE HEP BİRLİKTE KARAR VERİLECEK

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörlüğü’nden Çinili Camii ile ilgili süreç hakkında yapılan açıklamada, üç kişilik bilim komisyonunun Çinili Cami’ye dair bir rapor hazırlayacağı, Çinili Camii’nin geleceğine hep birlikte karar verilmiş olacağı belirtildi.

 Açıklamada, ”Çinili Camii konusunda kamuoyunun süreçle ilgili doğru bilgilendirilmesi adına bir açıklama yapılması gereği doğmuştur” denildi.

Konuya ilişkin süreç hakkında bilgiler verilen açıklamada, ”Ressam Ahmet Yakupoğlu tarafından yaptırılan Çinili Camii hakkında bölge halkı Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğüne 2015 yılı içerisinde gerekli (çatlak, nem gibi) tadilatların yapılması hususu ile başvurmuş ve akabinde Çinili Camii ile ilgili çalışmalar başlamıştır. Buna göre: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümü tarafından görevlendirilen tespit komisyonu 4 Aralık 2015 tarihli vermiş olduğu raporunda ‘Yapının taşıyıcı sisteminde çatlakların olduğunu ve yapı-zemin etkisi düşünülerek zemin ve yapıda güçlendirme projelerinin hazırlatılması gerektiğini’ belirtmiştir. Üniversitemiz sunulan rapor doğrultusunda zemin incelemeleri için 22 Eylül 2016 tarihinde sondaj çukurlarının açılması, gerekli sensörlerin yerleştirilmesi ve uygulama sonucuna yönelik hazırlanacak raporun Kurul’a iletilmesi için çalışmalara başlamıştır. Yapılan araştırma neticesinde yapı ve zemin grubunun alt uzmanlık gerektiren stabilite ve kayma problemlerinin ilk zemin raporunda belirtilmesinin ardından ikinci aşamaya geçilmiştir. Üniversitemiz tarafından 2019/127221 kayıt numarası ile ihale yapılarak belirtilen muayene çukurları dahil ayrıntılı zemin incelemeleri yaptırılmıştır. Yapılan ihaleler neticesinde; yer hareketleri, zemin sıvılaşma değerleri, caminin çatlak ve eğilme ölçümleri ile güçlendirme projeleri ve restorasyon projeleri yapılmıştır. Bu projeler sonucunda; yer hareketleri, zemin sıvılaşma değerleri, cami çatlak ve eğilme ölçümleri ile güçlendirme projeleri ve restorasyon projeleri yapılmış olup yapılan bütün bu işler için üç aşamalı farklı içerikler olarak 449 bin TL harcanmıştır. Yapılan bütün bu rapor ve incelemeler sonucunda, ‘Çinili Camii ve Minaresi Hakkında Teknik İnceleme Raporu’ hazırlanmıştır. Bu rapor Üniversitemiz tarafından Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğüne iletilmiştir. Bu raporda proje müellifleri, gerekçelerini de irdeleyerek, güçlendirme ve rekonstrüksiyon (yapının yeniden yapılması) alternatiflerini Kurul’a ayrıntılı bir şekilde ayrı ayrı sunmuşlardır. Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü Üniversitemizden, kendilerine iletilen proje ve raporlara ilişkin acilen bir Bilim Kurulu oluşturulmasını talep etmiştir. Bilim kurulu raporu ve proje müellifleri ile istişareler sonucunda hazırlanacak sonuç raporunun kendilerine iletilmesi halinde değerlendirme yapılacağına karar verildiği belirtilmiştir. Bu yazı doğrultusunda Üniversitemiz Kurul ile yapılan istişarelerden sonra derhal Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) akademisyenlerinden oluşan bir bilim kurulu oluşturmuştur. Kurul Üyeleri ESOGÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Erhan Altunel (Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı), Prof. Dr. Volkan Okur (İnşaat Mühendisliği Geoteknik Anabilim Dalı Başkanı) ve Doç. Dr. Hakan Özbaşaran (İnşaat Mühendisliği Mekanik Anabilim Dalı Başkan Yrd.) isimlerinden oluşmaktadır. Anıtlar Kurulunun uygun görmesiyle teşkil edilen bağımsız kurul, mevcut bilgi ve belgeleri ve camiyi inceleyerek yaptıkları değerlendirmede proje müelliflerinin sunmuş oldukları güçlendirme ve rekonstrüksiyon alternatiflerinden, rekonstrüksiyonun uygun olduğunu belirten bir rapor hazırlamışlardır. Yaptırılan ilave incelemeler ile şev stabilitesi ile ilgili iksa projelendirmelerinin de uygun olduğu kanaatlerini kurulun huzurunda belirtmişlerdir. Bilim kurulu tarafından sunulan raporlar Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğüne nihai olarak iletilmiş ve kurul tarafından değerlendirilmesi beklenmektedir. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi yukarıda zikredilen tüm bu çalışmaları hakkıyla yerine getirmiş ve önemli bir kültür varlığımız olan Çinili Camii’nin gelecek nesillere güvenli ve sağlıklı bir şekilde aktarılması için ilgili kurullarla yoğun bir mesai harcamıştır. Son olarak 28 Temmuz 2020 tarihinde Rektörümüz Prof. Dr. Kazım Uysal, Kütahya Valimiz Ali Çelik’le bir araya gelerek Çinili Camii özel gündemiyle istişarelerde bulunmuşlardır. Bu meyanda Valimize Çinili Cami yanında duruma ilişkin kapsamlı bir sunum yapılmış sonrasında bir an evvel camiye sahip çıkmak adına çeşitli kararlar alınmıştır. Bu karara göre, Valimiz ve Sayın Rektörümüzün uygun görmesiyle alanında üç kişilik bir bilim komisyonu Çinili Cami’ye dair bir rapor hazırlayacak. Eskiden hazırlanmış bilirkişi raporlarıyla birlikte yeni raporlar masaya yatırılarak değerlendirilecek. Ardından da şehri geniş bir yelpazede kucaklayan resmi ve sosyal kesimlerle istişare edilerek Kütahya’nın kararı ile Çinili Camii’nin geleceğine hep birlikte karar verilmiş olacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.   Mehmet GÖÇ

PAYLAŞ