YALAN BEYANA HAPİS VE PARA CEZASI

 Kütahya Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulunca, korona virüs tanılı hastalar tarafından temaslı kişiler hakkında yapılan eksik veya yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunan kişilerin, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılacağı açıklandı.

Yapılan açıklamada, Korona virüs tanısı konulan hastaların temaslılarına ilişkin olarak bazı durumlarda eksik bilgi (ekonomik kaygılarla özel sektörde çalışan temaslı kişiler hakkında doğru bilgi verilmemesi gibi) verdikleri, bazı durumlarda ise gerçekte temaslı olmayan kişilerin (temasta olunmadığı halde farklı sebeplerle kamu personelinin temaslı olarak bildirilmesi gibi) temaslı kişiler olarak bildirdiklerinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, ”Korona virüs tanılı hastalar tarafından temaslı kişiler hakkında yapılan eksik veya yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanlara, bildirimlere ilişkin olarak, bu tür eylemler içerisinde bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanununun 206’ncı maddesi ‘bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılacağı’ hükmü kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, alınan kararlara uymayan vatandaşlara, iş yerlerine Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli başlatılmasına, toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir” denildi.

PAYLAŞ