T.C.ALTINTAŞ(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2020/5 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Kütahya İl, Altıntaş İlçe, 156 Ada, 17 Parsel, KUYUCAK Mahalle/Köy, ULUÇAYIR Mevkii, Dava konusu taşınmaz Altıntaş İlçesi Kuyucak Köyü Uluçayır Mevkiinde bulunmakta olup, tarla vasfındadır. Zeminde yapılan incelemede; toprak yapısı; tekstür itibarı kumlu-tınlı strüktür itibarı ile derin profilli bünyeye sahip, %0-2 arası eğimli, sulama imkanı olan sulu tarım arazisi olduğu gözlemlenmiştir. Taşınmazın keşif esnasında sürülü nadas vaziyette olduğu, taşınmaz üzerinde herhangi bir envanter bulunmadığı, gözlemlenmiştir. Taşınmazın Kütahya – Uşak bölünmüş karayoluna 2,5 KM, köy yerleşim alanına 1,5 KM, Zafer Havalimanına 300m uzaklıkta olduğu görülmüştür. Taşınmaz DSİ toplulaştırma alanı içerisinde kalmaktadır.
Yüzölçümü: 36.913,41 m2
Arsa Payı: TAM
İmar Durumu: Yok
Kıymeti: 295.307,28 TL
KDV Oranı: %18
1. Satış Günü: 24/05/2021 günü 10:30 – 10:35 arası
2. Satış Günü: 21/06/2021 günü 10:30 – 10:35 arası
Satış Yeri: ALTINTAŞ ADLİYESİ BARO ODASI
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Kütahya İl, Altıntaş İlçe, 114 Ada, 14 Parsel, ALİBEY Mahalle/Köy, HACIHASAN KUYUSU Mevkii, Dava konusu taşınmaz Kütahya İli Altıntaş İlçesi Alibey Köyü Hacı Hasan kuyusu mevkiinde bulunmakta olup, tarla vasfındadır. Zeminde yapılan incelemede toprak yapısı ; tekstür itibarı killi-tınlı strüktür itibarı ile yüzlek profilli bünyeye sahip, %0-2 arası eğimli, sulama imkanı olan sulu tarım arazisi olduğu gözlemlenmiştir. Taşınmazın keşif esnasında şeker pancarı ekili olduğu taşınmaz üzerinde herhangi bir envanter bulunmadığı gözlemlenmiştir. Taşınmaz Kütahya – Uşak bölünmüş karayoluna 100 m, köy yerleşim alanına 1,5 KM, Zafer Havalimanına 500m uzaklıkta olduğu görülmüştür.Taşınmaz DSİ toplulaştırma alanı içerisinde kalmaktadır.
Yüzölçümü: 9.329,68 m2
Arsa Payı: TAM
İmar Durumu: Yok
Kıymeti: 93.296,80 TL
KDV Oranı: %18
1. Satış Günü: 24/05/2021 günü 10:50 – 10:55 arası
2. Satış Günü: 21/06/2021 günü 10:50 – 10:55 arası
Satış Yeri: ALTINTAŞ ADLİYESİ BARO ODASI
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/5 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.0(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

PAYLAŞ