T.C. ALTINTAŞ İCRA DAİRESİ 2019/187 TLMT.TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50’sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50’sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur.
1.İhale Tarihi: 26/01/2021 günü, saat 11:00 – 11:05 arası.
2.İhale Tarihi: 23/02/2021 günü, saat 11:00 – 11:05 arası.
İhale Yeri: ALTINTAŞ BELEDİYE OTOPARKI – ALTINTAŞ/KÜTAHYA

NoTakdir Edilen Değeri TL.AdediKDVCinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
170.000,001%143eb245 Plakalı , 2017 Model , CASE IH Marka , ACAC2A Tipli , ZGAC50918 Şasi No’lu , Rengi Kırmızı , Traktör Case Marka, Jx55c modelli, 2017 Model, 000330064 seri numaralı, F5AE9454 motor nolu,sol kabin altı camı kırık, muhtelif yerlerinde çizikler var, aküsü bitik durumda, km saati bilinmemekte, ön lastikler inik vaziyette, lastiklerin durumu orta, anahtarı var yedek anahtarı yok, ruhsat yok, çalışır vaziyette değil.

(İİK m.114/1, 114/3)* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63’e karşılık gelmektedir.

PAYLAŞ