T.C. ALTINTAŞ İCRA DAİRESİ 2015/242 ESAS TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup: Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50’sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50’sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur.
1.İhale Tarihi: 28/05/2021 günü, saat 10:00 – 10:05 arası.
2.İhale Tarihi: 25/06/2021 günü, saat 10:00 – 10:05 arası.
İhale Yeri: ALTINTAŞ BELEDİYE OTOPARKI –

NoTakdir Edilen Değeri TL.AdediKDVCinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
175.000,001%143RD620 Plakalı , 2012 Model , Traktör Marka , UT120117 Motor No’lu , 2223010112 Şasi No’lu , Yakıt Tipi Dizel , Rengi Mavi , 43 RD 620 Plakalı, LS marka traktör Ultra 65 Kapalı Kabin 4×4, 2012 Model, Mavi renkli traktör. Aküsünün bitik durumda olduğu, lastiklerin %50 kullanılabilir durumda olduğu görülmüştür.Anahtarı ve ruhsatı bulunmamaktadır.

(İİK m.114/1, 114/3)* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63’e karşılık gelmektedir.

PAYLAŞ