T.C. ALTINTAŞ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO : 2021/5 Esas KAMULAŞTIRMA İLANI

S.No Esas No Taşınmaz bilgileri Malikin Adı ve Soyadı Yüz Ölçümü Vasfı
1- 2021/5 Kütahya ili Altıntaş ilçesi Sevdiğin Köyü144 ada 6 parsel Melisa Sağlık Vd. 8.231,66M2 Tarla
2- 2021/6 Kütahya ili Altıntaş ilçesi Sevdiğin Köyü144 ada 16 parselArifEr 13.783,04 M2 “
3- 2021/7 Kütahya ili Altıntaş ilçesi Sevdiğin Köyü144 ada 2 parsel Azime Gör 3.260,07 M2 “
4- 2021/8 Kütahya ili Altıntaş ilçesi Sevdiğin Köyü144 ada 3 parsel Fatma ErVd. 8.506,42 M2 “
5- 2021/9 Kütahya ili Altıntaş ilçesi Sevdiğin Köyü144 ada 5 parsel Kadriye Er 4.333,96 M2 “
6- 2021/10 Kütahya ili Altıntaş ilçesi Sevdiğin Köyü144 ada7 parsel Mustafa Uzun 6.272,71 M2 “
7- 2021/11 Kütahya ili Altıntaş ilçesi Sevdiğin Köyü144 ada 15 parsel Ahmet Er 13.783,02 M2 “
Davayı açan idare :
ZAFER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ADINA KÜTAYA İL ÖZEL İDARESİ
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti, tescili ve irtifak hakkı için davacı idare tarafından mahkememizin yukarıda esasları yazılı sıralıdosyalarından dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.

PAYLAŞ