Pancar Kooperatifi Çiftçi için mücadele etti

Kütahya Pancar Ekicileri Kooperatifi, 2021 yılı pancar ekimi konusunda çiftçilerin mağdur olmaması için verdiği mücadelenin sonunda Kütahya Şeker Fabrikası ile yaptığı görüşmelerde varılan mutabakatı yayınlayarak çiftçinin yanında olduğunu birkez daha gösterdi.

Kütahya Pancar Ekicileri Kooperatifi üreticinin sorunları ile ilgili Kütahya Şeker Fabrikası Yöneticileri ile yürüttüğü istişare toplantıları sona erdi. Yapılan toplantı sonucunda Kütahya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu, ortaklarına SMS yolu ile bilgilendirme metni göndererek Şeker Fabrikası A.Ş ile ilgili mutabakat sağlanan konular hakkında bilgiler verdi. Kütahya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu SMS yolu ile bilgilendirdiği ortaklarına mutabakat sonucunda şu ifadelere yer verdi. Değerli Ortaklarımız; Kooperatifimiz Yönetim Kurulu’nun Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. Yöneticileri ile 2021 Yılı Kampanya Dönemi için Pancar Üreticilerinin Sorunları konusunda yaptığı istişare toplantısı neticesinde aşağıda belirtilen sorunların çözümü konusunda mutabakat sağlanmıştır.
1.İstihkak küspesi üreticilere verilecektir.
2.Üreticilerimizin melas talepleri Kooperatifimiz tarafından karşılanacaktır.3.Üreticilerimiz söküm planına uyduğu takdirde, Fabrikada aynı şekilde alım planına uyarak üreticilerimizi mağdur etmeyecektir.4.Pancarını kendi yükleyen üreticilerin boşaltma bedeli revize edilecektir. 5.Grup oluşumunda sayısal zorunluluk kaldırılmıştır. 6.Avansların sözleşmede belirtilen en erken tarihte ödenmesi için planlama yapılacaktır. 7.Çoklu pancarlar, nakliye sözleşmesinde ayrı bir madde olarak düzenlenmiş olup, küçük tonajlı kamyonlarla alım yapılacaktır.8.C kotası pancar bedelinin teslim tarihinden sonra peşin olarak ödenmesi için görüşmelerimiz devam etmektedir. Değerli ortaklarımız; anlaşma maddelerimize ilave olarak sizlere daha önce duyurduğumuz gibi; teslim edilen pancarlarda %10 yanılma payı ile kota cezası olarak uygulanan %100’ lük oranın %50’ ye indirilerek pancar ekim sözleşmesinde yer almasını sağladık.Değerli ortaklarımız sizleri temsil etmek üzere seçilmiş olan Yönetim Kurulumuz sorunlarınızın çözümü konusunda bugüne kadar özveri ile çalışmıştır. Bugünden itibaren de aynı şevk ve heyecanla sizlerin her türlü sorunlarınızın çözümü için çalışmaya devam edecektir.Bilgilerinize sunar bol ve bereketli bir üretim dönemi dileriz. İfadeleri yer aldı.

PAYLAŞ