İ L A N T.C. ALTINTAŞ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA ESAS NO : 2019/22 Esas

Davacılar Bedriye AKBUNAR, Doğan AKBUNAR, Mustafa Kemal AKBUNAR hakkında mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h) davası nedeniyle; 17276521450 TC Kimlik numaralı Bedriye AKBUNAR, 17342519282 TC Kimlik numaralı Mustafa Kemal AKBUNAR, 17264521806 TC Kimlik numaralı Doğan AKBUNAR hakkında İİK.’nun 289. hükmü gereği kesin mühlet süresinin 10/05/2021 tarihinde bittiği bu tarihten itibaren 10/11/2021 tarihine kadar İİK 304/2 gereği 6 ay uzatılmasına,Mahkememizce verilen tüm tedbirlerin ve kesin mühlet hükümlerinin uzatma süresince aynen devamına,
Konkordato komiseri Fethan Sevören’in görev ve yetkilerinin uzatma süresince aynen devamına karar verilmiştir.

PAYLAŞ