Altıntaş Şoförler ve Kamyoncular Esnaf Odası GENEL KURUL İLANI

Odamızın 2022 Yılı Olağan Genel Kurulu, 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu’nun 42. nci maddesi gereğince; 31 /01 / 2022 tarihinde Pazartesi günü, Saat : 12.30’da Altıntaş Belediye Düğün Sarayı İstiklal Mahallesi Şehit Veysel Temel Caddesi No:2 Altıntaş/KÜTAHYA adresinde, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 06/02/2022 tarihinde Pazar günü, Saat : 12.30’da Altıntaş Belediye Düğün Sarayı İstiklal Mahallesi Şehit Veysel Temel Caddesi No:2 Altıntaş/KÜTAHYA adresinde aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanacaktır.
İlan olunur.
Altıntaş Şoförler ve Kamyoncular Esnaf Odası Yönetim Kurulu
G Ü N D E M :
a) Açılış,
b) Başkanlık divanının teşekkülü,
c) Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması,
d) Başkanlık divanına tutanakları imzalama yetkisi verilmesi,
e) Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
f) Denetim Kurulu raporunun okunması ve müzakeresi,
g) Bilanço, gelir ve gider hesaplarının okunması ve müzakeresi,
h) Bilanço, gelir ve gider hesaplarının kabulü veya reddi,
i) Yönetim Kurulu ve denetim kurulunun ayrı ayrı ibrası,
j) Yeni dönem çalışma programı ile bu program içinde yer alacak olan eğitim, teorik ve pratik
kurs programları ve tahmini bütçenin görüşülmesi, kabulü veya reddi,
k) Aylık ücretlerin, huzur haklarının, yolluk ve konaklama ücretlerinin
tespit edilmesi,
l) 5362 sayılı Kanundaki sınırlar içinde; öğrenci okutulması muhtaç
durumdaki oda üyelerine yardımda bulunulması ve bu konudaki
işlemleri yürütmek üzere yönetim kuruluna yetki verilmesinin kabulü veya reddi,
m)Bağlı bulunduğumuz birliğin muvafakati alınmak şartıyla kuruluş
amacını gerçekleştirmeye yönelik gayrimenkul ve her türlü taşıt alım ve satımına, gayrimenkul karşılığında ödünç para alınmasına ve bina
yapılmasına karar vermek. Bu konudaki işlemleri yürütmek üzere
yönetim kuruluna yetki verilmesi,
n) Dilek ve temenniler,
o) Seçimler,
p) Kapanış.

PAYLAŞ