ALTINTAŞ İCRA DAİRESİ

T.C. ALTINTAŞ İCRA DAİRESİ
2021/140 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANISatılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Kütahya İl, Altıntaş İlçe, 142 Ada, 3 Parsel, SARAYCIK Mahalle/Köy, KÖY İÇİ Mevkii, Taşınmaz Kütahya İli Altıntaş İlçesi Saraycık Köyü Köy İçi Mevkii 142 Ada 3 Parselde kayıtlı 297,62 metrekare yüzölçümlü ve avlulu ahşap ev ahır ve samanlık olarak kayıtlıdır. Taşınmaz köy yerleşik alan sınırları içinde kalmaktadır. Taşınmaz üzerinde bir adet 60,47 metrekare taban alanlı 2 katlı yarı yığma kagir bina bulunmaktadır. İkici katta önde ve arkada 40 cm çıkma bulunmaktadır. Yaklaşık 50 yıllık binadır. Ayrıca taşınmaz üzerinde bir adet tek katlı 52,33 metrekare yığma samanlık ve tek katlı 42,42 metrekare yığma ahır bulunmaktadır. Bu binalarda yaklaşık 50 yıllıktır. Evin yapı sınıfı III-A grubudur. Samanlık ve ahırın yapı sınıfı I-B grubudur. Taşınmazın bahçe kısmında yaklaşık 8-10 yaşlarında 1 Adet kiraz ağacı tespit edilmiştir. Altıntaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Üretim Maliyet Cetveli verileri ile piyasa araştırmaları sunucunda kiraz ağacının ortalama değeri 300,00 TL’dir.
Adresi: Kütahya İli Altıntaş İlçesi Saraycık Köyü 142 Ada 3 Parsel Altıntaş / KÜTAHYA
Yüzölçümü: 297,62 m2
Arsa Payı: TAM
İmar Durumu: Yok
Kıymeti: 73.991,00 TL
KDV Oranı: %18
1. Satış Günü: 19/09/2022 günü 11:00 – 11:05 arası
2. Satış Günü: 24/10/2022 günü 11:00 – 11:05 arası
Satış Yeri: ALTINTAŞ ADLİYESİ DURUŞMA SALONU
———————————————————————————————————————–
Satış şartları :
1– İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2– Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.) 3– İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4– Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5– Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6– Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/140 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

PAYLAŞ