“BİZİM BUNA İTİRAZIMIZ VAR” 23-01-2020 11:50:23

Kütahyalı Pancar Ekicileri, Şeker Fabrikası önünde eylem yaptı. Pancar üretici çiftçiler 2020 yılında bahsi geçen pancar ekim taahhüdü sözleşmelerinin biraz daha şartlarının ağırlaştırılmış olmasından dolayı “bizim buna itirazımız var” dediler.

PANCAR AVANSLARI GEÇ ÖDENİYOR

 Pancar üreticisi Çiftçi Hasan Özkul “Pancar avanslarının erken ödenmesi, pancar avansları geç ödeniyor. Bunlar bizim için en büyük sıkıntı, tohum fiyatları çok yüksek pancar tohumlarımızın her ne kadar fabrika bize verse de zaten devletten desteklemede alımı yapıyor bunlar desteklerin çiftçiye de yansıtılmasını istiyoruz. Mevcut olan kota üzerinden yüzde 5 bizden (C) kotası alıyorlar. Bu (C) kotasının da kaldırılmasını istiyoruz. Yani ben 500 ton kota yazılmışım. Buradan fabrika benden 25 tonunu kesiyor. Fabrika açıklama olarak ta bizlere bunu diyor kardeşim birim fiyatı 300 lira ise 150 TL’den ödeyeceğim ben bunu diyor” dedi.

ÖNCEKİ YILLARDAKİ

 SÖZLEŞMENİN DEVAMINI İSTİYORUZ

Pancar üreticisi Çiftçi Özkul “Hakkımız olan çalışıp ta yatırdığımız bu pancarı, ne hakla kesiyor. Bu bizden, pancar küspelerinin ödemesini yüzde 17 ye çekmişler. Hayvanı olmayana da küspe verilmeyecek.  Önceki yıllardaki sözleşmenin devamını istiyoruz. Kotayı dolduramadığın takdirde yüzde 12’den ödeme yapılacağı pancar küspesinin öte yandan kota üzerinden cezanın yani 100 de 100 velev ki ben 500 ton pancar taahhüt ettim. 50 tonunu yatıramadım buna karşılık 50 tonda benim yatırmış olduğum pancardan kesiliyor. Ceza olarak kesiyor bunu bizlerden” dedi.

HAKKIMIZI İSTİYORUZ

Çiftçi Ramazan Yücel “Yazık günah yani 50 ton pancarın bugün en kötü şartlarda yirmi bin lira ne kazanıyoruz zaten. Pancar parası ödemesi son tarih şubatın 28’inde bize martın 10’unda ödeme yapıyorlar. Mart ayının 10’unda olan bizim borçlarımızı başka yerler bizden yüzde 36 faizle alıyor. Bizim paralarımızı şubatın 28’inde vermiyor. Fazla bir şey istemiyoruz hakkımızı istiyoruz” dedi.

ÇİFTÇİ TOHUMU DIŞARIDAN ALIYOR

Çiftçi Ramazan Yücel “Önceki yıllara rağmen tohumların en güzel geliştirilip yarısının şeker fabrikasın tarafından karşılanması daha önceleri bu şekilde karşılanıyordu. Şu anda vatandaş çeşitli yerlerden tohum alıyor. Ama fiyatları yüksek şeker fabrikasına bu tohum geri dönüyor. Ama şeker fabrikasının bazı verdiği tohumlarda biz memnun değiliz. Olmadığımızda belli! Vatandaş hepsi burada sorun yüzde 50’si tohumunu dışardan alıyor” dedi.